Системи керування чергами

Електронна черга Human Queue Pro (скорочено HQ Pro) має вигляд сукупності програмно-апаратних засобів, які дозволяють організувати коректний розподіл і прийом відвідувачів в закладах державного і комерційного типу. Дана система дозволяє запобігти скупченню людей і налагодити їх організоване обслуговування. Найчастіше подібні засоби використовуються в платіжних касах, на вокзалах в сервісних центрах, в офісах великих підприємств, в банках, в місцях реєстрації.

 

      Human Queue Pro це:

    Комфорт обслуговування клієнтів

 

   Відсутність живої черги

 

   Оптимізація робочого часу

 

 

 

 

 

Електронна черга Human Queue Pro  - це програмно-апаратний комплекс, що дозволяє формалізувати та оптимізувати управління потоком відвідувачів в комерційних та державних установах.

 

Електронні системи управління чергою клієнтів допомагають змінити і підвищити якість обслуговування. У разі необхідності дозволяють організувати запис відвідувачів на прийом за часом і датою. Системи електронної черги дозволяють на основі отриманих в процесі роботи даних оптимізувати обслуговування або розробляти нові методики, а також оперативно вносити корективи. Наслідком застосування систем електронних черг є поліпшення загального клімату обслуговування і більш високий коефіцієнт роботи персоналу установи.

 

Система електронної черги, відрізняється від систем «виклику клієнта» тим, що дозволяє гнучко налаштувати  алгоритм управління потоком клієнтів, вести облік і статистику роботи операторів і інтенсивності потоку, що дозволяє ефективно планувати навантаження на операторів, а також використовувати інформаційні табло для відображення рекламної інформації . Крім цього, в системі передбачені функції управління настройками системи та її виконавчими модулями.

 

Алгоритм функціонування

Клієнт використовуючи пульт  реєстрації в черзі отримує талон з номером черги. Далі він, перебуваючи в зоні очікування, спостерігає за проходженням черги. Оператор викликає відвідувачів за допомогою пульта оператора. При виклику чергового відвідувача на головному табло і табло оператора з'являється номер черги клієнта і номер оператора (номер табло оператора. Після надання послуги оператор викликає наступного клієнта. Клієнт може оцінити якість надання послуги за допомогою апаратного пульта системи оцінки якості або на пункті реєстрації.

 

Області застосування:

 • операційні зали банків
 • клієнтські центри операторів стільникового зв'язку
 • стільникові і стаціонарні оператори
 • державні установи
 • медичні центри
 • туристичні компанії

 

СКЛАД СИСТЕМИ

 

 • Пульт реєстрації, термінал само запису,робоче місце консультанта,зовнішній сайт організації  - це комплекс, що дозволяє клієнтові вибрати послугу і отримати номер черги (талон з номером). 
 • Пульт оператора віртуальний- це програмне забезпечення,  що застосовується для виклику клієнтів з черги, також воно дозволяє відкласти розгляд звернення, перенаправити клієнта до іншого оператора або завершити обслуговування. 
 • Пульт оператора апаратний- це пристрій, що застосовується для виклику клієнтів з черги, також воно дозволяє відкласти розгляд звернення, перенаправити клієнта до іншого оператора або завершити обслуговування. 
 • Головне табло- це пристрій, що знаходиться в зоні очікування і застосовуване для відображення поточного стану черги. Воно відображає список останніх викликаних клієнтів у порядку FIFO,також може виконувати рекламну або інформаційну функцію (відео, фото, бігуча стрічка).  В якості головного табло може застосовуватися плазмовий телевізор або світлодіодне табло. 
 • Табло оператора- це пристрій, що дозволяє продублювати інформацію головного табло по конкретному викликаному клієнту. В якості табло оператора світлодіодні табло.  У деяких випадках таких як маленькі операторські зали 2-3 робочих місця  від застосування даного пристрою можна відмовитися, оскільки воно дублює інформацію головного табло. У такому випадку робоче місце оператора позначають табличкою з номером. 
 • Система оцінки якості- це програмно-апаратне рішення, яке доповнює функціональність електронної черги. Воно дозволяє оцінити результати надання послуг за заздалегідь заданою шкалою. Дана функціональність може бути реалізована як за допомогою окремих апаратних пристроїв, таких як апаратні пульти системи оцінки якості, так і за допомогою інтеграції з існуючими компонентами електронної черги, такими як віртуальний пульт оператора або пульт реєстрації. 
 • Апаратний пульт системи оцінки якості- це пристрій з декількома кнопками, що дозволяє вибрати один з варіантів оцінки якості надання послуги. 
 • Система контролю виконання- це програмне рішення, яке доповнює функціональність електронної черги. Така система дозволяє здійснювати контроль термінів надання послуг. З її допомогою оператор в момент надання послуги створює заявку на виконання, а в подальшому система дозволяє відслідковувати статус заявки. У тих випадках, коли потрібно зберігання супутніх послузі документів, доцільно застосовувати повноцінну систему електронного документообігу.